• Horario amplio: de 7:30 a 19h.
 • El curso escolar comienza en septiembre y finaliza en julio, pudiendo incorporarse durante el mismo siempre que haya plazas disponibles.
 • Cerramos los festivos y el mes de agosto.
 • Seguro escolar de accidentes (suscrito con Seguros Bilbao).
 • Ordutegi zabala: 7:30etik 19:00etara arte.
 • Ikasturtea irailean hasi eta uztailean bukatzen da, haurrak edozein momentutan has daitezke plazarik egonez gero.
 • Jaiegunetan eta abuztuan itxita.
 • Eskola-asegurua (Seguros Bilbaorekin sinatua).
IMG_1420_600

Alimentación:

 • Como este aspecto es muy importante sobre todo en los primeros meses y cada bebé lleva una alimentación y ritmo diferentes marcado por los pediatras, cada uno se traerá lo necesario (biberón, purés,…).
 • Menús elaborados a diario en el centro por especialista en dietética y nutrición (a partir de 1 año).

Elikadura:

 • Urte bat baino txikiagoentzat. Alde hau lehenengo hilabeteetan batez ere oso garrantzitsua denez eta haur bakoitzak bere pediatrak zehaztutako elikadura eta erritmoa jarraitzen dituenez, nork berea ekarri beharko du (biberoia, pureak, …).
 • Urte bat baino nagusiagoentzat. Dietetikako eta nutriozoko espezialista batek egunero zentruan bertan egindako menuak.